"Bodem in Balans?" was een vierjarig (2012 - 2015) project ter verdieping in de bodemvruchtbaarheid, met als instrument de filosofie van Albrecht. Het bestond uit 3 studiegroepen, 2 aangelegde veldproeven. Het was een samenwerking van SPNA, PPO en RINGadvies.Zomers kwamen de studiegroepen in het veld bij elkaar bij experimenterende deelnemers.

Regelmatig gaat de spa dan in de grond. Soms doe je dan interessante ontdekkingen, zoals stro, dat na 3 jaar nog niet is verteerd.
Tijdens het winterseizoen was er meer een theoretische verdieping. Over het bodemleven, of wat zegt ons de CEC, of hoe kijken we tegen een bodembemonstering aan.

In de toekomst wordt bij aankoop van landbouwgrond gekeken naar de CEC.

(1) Terugblik eerste jaar "Bodem in Balans ?"
(2) Terugblik zomerprogramma 2013
(3) Terugblik zomerprogramma 2014