Maximaal melk uit gras


Samenwerken voor innovatie in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP)


Het project heeft als hoofddoel het ontwikkelen van een bedrijfssysteem waarin maximaal wordt beweid en waarbij er een zo hoog mogelijke melkproductie uit weidegras wordt behaald.

Het project wordt uitgevoerd, samen met medeaanvrager Durk Oosterhof www.obio.nl/nl , en Peter Takens http://www.kringlooplandbouwadvies.nl/.

In 2018 worden pilots uitgevoerd met als thema's:

  • Alternatieve data voor het inzaaien van kruiden
  • Melkkwaliteit in relatie tot gras en kruidenopname

Methoden om een hogere opname van weidegras te bereiken worden uitgewisseld. Dit zal ook gemonitord worden.

RINGadvies is mede initiatiefnemer van dit project en heeft dit project ontwikkeld.
Zie voor meer informatie: http://weidsweiden.nl