Koppelproject | Mededelingen | Markt | Deelnemers

Afsluitende samenvatting van mijn  presentatie op de slotbijeenkomst te Marum

Biologische landbouw pretendeert dat we werken met gesloten kringlopen. Dat is niet waar en de sector is daardoor kwetsbaar. In koppelprojecten werd het sluiten van kringlopen gestimuleerd en  het koppelproject Noord Nederland was daar een van. Het project had als doel:

“het vormen van duurzame netwerken tussen biologische bedrijven waarin tot wederzijds voordeel wordt samengewerkt in het uitwisselen van biologische mest, voer en stro”

Veelal wordt bij koppeling gedacht aan de wens om het gemengde bedrijf, maar dan op afstand,  weer functioneel te zien. Echter, die situatie zal slechts sporadisch een oplossing zijn. In andere gevallen is het goed als je een groot netwerk hebt van potentiële afnemers of leveranciers. De slogan van het koppelproject is dan ook: Werk met een vast contact in een groot netwerk. En in dat netwerk komen voor: graan – krachtvoerhandelaren, ruwvoerhandelaren en de diverse spelers op de mestmarkt.

Gebaseerd op de ervaringen van het koppelproject zijn er 12 stellingen uitgewerkt. De uitwerking treft u aan op de kalender. De stellingen zijn als volgt te rubriceren: 

  • We moeten niet uitgaan van een gemengd bedrijf idee. Stelling 1 - 3 
  • We kunnen de uitwisseling van grondstoffen beter overlaten aan de gespecialiseerde handel. Stelling 4 - 6 
  • De regels voor het gebruik van biologische inputs zijn niet streng genoeg. Stelling 7 - 10 
  • We moeten de sector voorbereiden op een technisch uitdagender toekomst. Stelling 11 - 12

De kalender is hier in PDF te downloaden: Kalender tot juni 07Kalender juli – december 07

De kringloop moet ook gesloten worden op  regionaal niveau = voer van eigen bodem. Want een gemengd bedrijf kan een ideaal zijn, gesloten kringloop is van een andere orde. Behalve de mening uitdragen dat de uitwisseling van grondstoffen beter overgelaten kan worden aan de gespecialiseerde handel, doe ik het voorstel om:

de regionale kringloop te borgen door een duidelijke rol toe te kennen aan de tussenhandel.

M.a.w., zij moeten zorg dragen en controleren dat een groot deel van de grondstoffen uit de nabije omgeving komt. Als voorbeeld: na het instellen van een regel dat van het krachtvoer 60 % van eigen bodem moet zijn, leg je deze opgave gewoon bij de handel neer.

Ook de lage normering voor het gebruik van biologische grondstoffen draagt bij aan het niet sluiten van de kringloop. Een verscherping van de regels geeft een gelijk speelveld voor iedere boer en zal het sluiten van de kringloop bevorderen. Daarnaast is een verscherping van de regels goed voor de individuele boer, omdat deze verscherping tot een lager aanbod van producten zal leiden. Dit lager aanbod komt voort uit een andere kostenstructuur en minder toetreding van nieuwe producenten

De eindconclusie is:

Alleen wanneer de normen voor het gebruik van grondstoffen aangescherpt worden, zullen meer grondstoffen binnen de biologische sector uitgewisseld worden. De sector doet er verstandig aan de tussenhandel een prominente rol te geven bij het sluiten van de kringloop