Koppelproject | Mededelingen | Markt | Deelnemers

Lijst met aanbod  van producten, 2006 en daarna

Deze lijst met aanbod is aangeleverd voor het jaar 2006. De producenten hebben echter vaak jaar na jaar hetzelfde aanbod. Dus ook voor nu en later is het zeker de moeite van het bellen waard.

Graan

 
Hesse Tarwe, Rogge, Gerst, Haver 0599 - 312 278
Sassen Tarwe, Rogge, Haver 0599 - 313 381
van Zanten Tarwe (voorraad gerst) 050 - 541 6091
Kramer Tarwe 06 - 4058 0438
Van't Westeinde Tarwe 0597 - 655 302

Stro

 
Miedema Tarwe 0518 - 421 226
Hesse Tarwe, Rogge, Haver 0599 - 312 278
Havenga Tarwe 0595 - 528 233
Bakker, Munnikezijl Tarwe 0594 - 688 677
Sassen Rogge, Tarwe, Gerst, Haver 0599 - 313 381
Kramer Tarwe 06 4058 0438
van Zanten Tarwe, Gerst, Haver 050 - 541 6091

(Vaste) mest

 
Nigten 300 ton vleesvee 06 - 2486 7310
Roelof de Vries 700 ton geitemest 06 - 2252 7559
Roelof de Vries 150 ton rundveemest 06 - 2252 7559
Paasman 250 vleesvee (gangbaar) 0592 - 243 223
Speelman 20 ton pluimvee 0599 - 512 523
Vlasma 100 ton rundvee 0519 - 321 389
Veninga 250 ton drijfmest 0566 - 651 518

Ruwvoer

 
Couperus Snijmais 0511 - 441 608
Hesse Snijmais 0599 - 312 278
Miedema Grasklaver 0518 - 421226
Smit Grasklaver 050 - 309 5676
Nigten Graskuil 06 - 2486 7310
Posthumus Grasbrok, ook structuurbalen 0511 - 408 324
Posthumus Graskuil 0511 - 408 324
Hesse Graskuil 0599 - 312 278
Havenga Graszaadhooi 0595 - 528 233
Kramer Graszaadhooi 06 4058 0438
van't westeinde Lucerne 0597 - 655 302
Hesse Hooi 0599 - 312 278