Koppelproject | Mededelingen | Markt | Deelnemers

Deelnemers

Naam

plaats

sector

telefoon

Bakker E. Stuifzand melkkoeien 0528-263632
Bakker W.J. Munnekezijl akkerbouw 0594-688677
Boer A. Nietap melkkoeien 0594-517161
Boonstra H. Wagenborgen melkkoeien 0596-542464
Bouma O. Grou melkkoeien 0566-621118
Braakman A.G.H. Dwingeloo melkvee 0593 - 522853
Bruinsma Jan Sexbierum akkerbouw 0517-591897
Buining J. Ter Apelkanaal akkerbouw 0599-412232
Couperus R. Veenklooster melkvee, akkerbouw 0511-441608
Dijkstra J. Wijns melkgeiten 0519-332433
Duinisveld I.M. Uithuizermeeden tuinbouw 0595- 412211
Engels H.P.J. Anjum akkerbouw 0519-321422
Engwerda/C. Keurentjes G. Tietjerk melkkoeien 0511-432344
Eringa P. Burgwerd melkkoeien 0515-576804
Hartogh D. den Anjum melkvee 0519-518678
Havenga A.E. Kloosterburen akkerbouw 0595 - 528233
Hesse A.G. Vlagtwedde akkerbouw 0599-312278
Hoek J. van der Jirnsum melkkoeien 0566-602269
Hoop S. de Hiaure melkkoeien 0519-297680
Kramer P. T. Kollumerwaard akkerbouw 06-40580438
Krol T. Drogeham vleesvee 0512-331367
Meijden W. van der Holwierde varkens 0596-624114
Miedema J. Oude Bildtzijl akkerbouw 0518 - 421226
Nieuweboer C. T.M. Pietersbierum akkerbouw 0517 -591378
Nigten D. Eelderwolde vleesvee 06- 24867310
Noordmans W. Dronrijp melkkoeien 0517-342557
Paasman K.K. Balloo vleesvee (gangbaar) 0592-243223
Peenstra G.J. Nes melkkoeien 0566-652236
Peenstra J.J. Nes melkkoeien 0566-651529
Posthumus H. Oudwoude ruwvoer 0511-408324
Postma/Mw. J. Jansma K. Tjerkgaast melkvee 0514-531282
Sassen H. Onstwedde akkerbouw 0599-313381
Slingenbergh G.J.H. Ane pluimvee 0524-562277
Smit/ van Dijk Maatschap Paterswolde akkerbouw 050-3095676
Speelman H. Gasselternijveen pluimvee 0599-512523
Spijkerman A.G.M. Wapserveen melkkoeien 0521-321208
Tilburg,  M. van Hornhuizen gemengd 0595-435144
Veninga C. Haskerdijken melkkoeien 0566-651518
Vlasma H. Anjum melkkoeien 0519-321389
Vries / Stelma R. de Fochteloo melkgeiten 0516-588267
Westeinde J.M. van't Nieuweschans akkerbouw 0597-655302
Westers H. Hornhuizen akkerbouw 0595-481229
Wouda P.K. Aduard melkkoeien 050-4031421
Zanten P.J. van Garmerwolde akkerbouw 050-5416091